W O R K S H O P 


Vytvořte si v sobotu 27. srpna 2016 
vlastní animovaný film!

Přihlášky a více informací na dularchitekturyzs@gmail.com 

 


27. srpen 2016
Workshop filmové animace na nádraží v Havířově

srdečně Vám zveme na Workshop filmové animace na havířovském nádraží. Animátor Vojtěch Kiss (režisér Anatomie pavouka) se s účastníky podělí o své zkušenosti z tvorby loutkového filmu a pod jeho vedením budou mít možnost vytvořit si svůj první animovaný minifilm. Záměrem je ozřejmit základní principy klasické animace a její hlavní techniky. 

Zájemci si mohou přinést jakýkoli oblíbený předmět, děti např. svou oblíbenou hračku, panenku či stavebnici, animovat budeme cokoliv, co bude po ruce. 

Díky několika fotoaparátům, světlům, stolům a počítačům lektor může vytvořit několik malých filmových štábů. Každý štáb natočí jeden krátký film.

Akce se koná 27.8.2016 od 14.00 na galerii vlakového nádraží v Havířově 
Cena: 150 Kč/os. (workshop potrvá cca 7 hod.)
Přihlášky a více informací na dularchitekturyzs@gmail.com
Pozor, počet míst je omezen!


4. březen 2016
Studenti ze zemí Visegradu budou malovat Havířov
Díky finanční podpoře Mezinárodního visegrádského fondu se bude ve dnech 12.-20.3.2016 konat v Havířově mezinárodní workshop studentů malby z Česka, Polska, Slovenska a Maďarska. Studenti budou pod vedením malíře a doktoranda ASP ve Warszawě Igora Przybyskiého tvořit díla inspirovaná městem Havířov. Vybraná díla, jež vzniknou na workshopu si budete moci prohlédnout v rámci výstavy, která bude zahájena 19.3. v 17.00 v KD Radost.
Partnery projektu jsou: Ostravská univerzita, ASP ve Warszawě, VŠVU v Bratislavě a MKE v Budapešti. Výstava je organizovaná ve spolupráci s MKS Havířov


3. říjen 2015
Komentovaná prohlídka města pro veřejnost s architekty na téma "Rodinné bydlení v Havířově". 
Vydejte se prozkoumat architekturu rodinných domů druhé poloviny 20. století s architekty Lucií Chytilovou a Adamem Guzdekem procházkou po městské části Bludovice. Poznejte své bydliště očima odborníků a možná budete i překvapeni.


17. červenec 2015
Socha Směrník z monolitického betonu od sochaře Václava Uruby z roku 1969, původně umístěna před budovou železničního nádraží v Havířově, bude nově instalována před sídlo Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, na ulici Odboje. Slavnostní prezentaci sochy provede ředitel ostravského pracoviště památkového ústavu Michal Zezula v pátek 17. 7. 2015 v 15:00. Všichni jste srdečně zváni!


Socha stála až do března 2014 před železničním nádražím v Havířově. Bývalé zastupitelstvo města Havířova v čele s primátorem Zdeňkem Osmanczykem odsouhlasilo demolici sochy kvůli jejímu špatnému technickému stavu. Proti tomuto záměru se postavila občanská iniciativa. Spolek Důl architektury sochu od města za symbolickou 1 Kč odkoupil a za náklady necelých 40 tisíc korun nechal převést do depozitáře NPÚ. Spolek Důl architektury prodal sochu opět za symbolickou 1 Kč NPÚ, který Směrník na své náklady opravil. Oprava vyšla na 130 tisíc a provedl ji restaurátor Tomáš Skalík.


1. květen 2015
Otevřený dopis primátorovi statutárního města Havířova 


Vážený pane primátore,

je to již po třetí, co formou dopisů iniciujeme schůzku s Vámi ohledně dalšího vývoje projektu dopravního terminálu v Havířově. V lednu 2015 jsme se setkali s náměstky pro hospodářský a sociální rozvoj, s panem Bc. Ivanem Burešem a s panem Mgr. Danielem Vachtarčíkem a diskutovali o zachování architektonicky cenné budovy železničního nádraží v Havířově. Na jednání jsme přítomné seznámili s architektonickou hodnotou nádraží a představili jsme naši vizi dalšího vývoje. Byly nám přislíbeny další schůzky, které se doposud nekonaly.

Před svým odchodem z pozice vedoucího investičního odboru nás kontaktoval pan Ing. Radoslav Basel a nabídl nám setkání, které se bohužel již nekonalo. Program setkání se měl skládat ze dvou bodů a to z přípravy veřejné soutěže na přednádražní prostor a z přípravy ankety a diskuze s obyvateli města o dalším smysluplném rozvoji přednádraží. Nabízeli jsme Vám pomoc při těchto zásadních krocích již na počátku celého projektu. Chtěli jsme iniciovat vytvoření pracovní skupiny, která by řešila jak přednádražní prostor, který je ve vlastnictví města Havířova, tak samotné železniční nádraží. Jsme si vědomi toho, že budova není majetkem města, ale patrně se shodneme na skutečnosti, že železniční nádraží slouží primárně občanům Havířova a proto je v zájmu města vyvíjet v tomto směru aktivitu.

Vzhledem k naší dlouholeté činnosti jsme spolupracovali se školami architektury, které se dopravním terminálem a veřejným prostorem okolo železničního nádraží v Havířově zabývali. Z této spolupráce vzešly práce, které jsme Vám poskytli, aby sloužily jako podklad pro další jednání. Máme za to, že jsou cenným materiálem pro diskuzi o budoucnosti samotného nádraží a přednádražního prostoru.

Na místo schůzky, o kterou již od ledna 2015 žádáme, jsme byli v minulém týdnu vyzvání se zúčastnit veřejné soutěže – zpracování prověřovací studie. Máme za to, že město v zásazích strategického významu by mělo přednostně využívat institut veřejné architektonické soutěže. Soutěží se získá několik návrhů, z nichž odborná komise vybere vítěze. Hlavním kritériem je kvalita a nikoli cena. Veřejná soutěž, k jejíž účasti nás vyzýváte, bude obchodní soutěží, ve které bude hlavním kritériem cena za odevzdanou prověřovací studii.

Takto vyhlášené soutěže se nemůžeme z našeho přesvědčení zúčastnit, protože by to popřelo naše zásady udělat pro město Havířov maximum dobrého. Jsme toho názoru, že pouhé výběrové řízení není vhodným nástrojem pro výběr uchazeče pro tak strategický projekt.

Každá změna veřejného prostoru ovlivní budoucí rozvoj místa na desítky let a není možné dělat tyto změny bez úvahy a v rychlosti pod příslibem získání dotace. V poslední době všichni obyvatelé Havířova mohou vidět, jak dopadla realizace nové budovy ČSAD Havířov, a.s. za finanční podpory statutárního města Havířova. Tato budova vůbec neslouží cestujícím a není v ní ani čekárna. Teprve dodatečně se začíná řešit, jak místo pro cestující vytvořit. Tato chyba je ukázkou výběrových řízení na základě obchodních soutěží, o jejíchž výsledcích nerozhodují odborníci.

Rádi bychom touto formou opět iniciovali schůzku, která bude mít za úkol sestavení pracovní skupiny, která se bude přednádražním prostorem intenzivně zabývat a diskutovat s občany. Výsledkem práce skupiny bude zadání pro soutěž a sestavení odborné komise, která rozhodne o výsledné podobě přednádražního veřejného prostoru.

S přátelským pozdravem

Ing. arch. Adam Guzdek
místopředseda a tajemník spolku Důl architektury12. květen 2015
Nádraží žije kulturou


Vlakové nádraží v Havířově opět ožije od 30.5. do 7.6.2015. Hned v sobotu 30.5. od 18.00 proběhne vernisáž výstavy a projekce videa z dílny polského výtvarného umělce Igora Przybylskiého, který byl rezidentem v Havířově v březnu 2015. Od 19.00 si budete moci poslechnout "Koncert pro violoncello a Havířov" slovenského skladatele a hudebníka Miroslava Tótha v interpretaci cellisty Andreje Gala. Koncert je inspirován městem Havířov a vznikl v rámci dvoutýdenního pobytu M. Tótha v našem městě.

V dalších dnech se budou na nádraží konat dílničky pro veřejnost i děti z MŠ, přehlídka amatérských filmů i přednášky. Chybět nebude samozřejmě kavárna s kvalitní kávou z Londýna a českých pražíren a také s dětským koutkem. Více informací a podrobný program již brzy najdete na www.nadrazizije.cz

Akce se koná za finanční podpory Mezinárodního visegrádského fondu a statutárního města Havířov.17. duben 2015
V prostorách Městské knihovny na ul. Šrámkova se bude dne 17. dubna 2015 od 17h konat vernisáž výstavy výsledků workshopu studentů ze zemí Visegradské čtyřky. 

Studenti během týdenního workshopu řešili problémové místa Havířova. Po vernisáži bude následovat přednáška Ing. arch. Adama Guzdeka o architektuře města Havířova.  


17. březen 2015
České dráhy, a.s. zamítly naši žádost o pronájem prostor na havířovském vlakovém nádražím pro akci Nádraží žije filmem s odůvodněním, 
že krátkodobé akce se mohou konat jednou za tři měsíce. Poslední akce proběhla v únoru, tedy v květnu se na Vás těšíme.

Důl architektury, z.s.


10. prosinec 2014
Od 20.12. do 24.12. 2014 bude na nádraží otevřena Vánoční kavárna Brusel, kde bude po celou dobu k dispozici zdarma čtecí koutek pro cestující. A kdo ještě nemá dárky a hledá něco originálního, může si u nás v kavárně koupit trička s motivem nádraží.20. říjen 2014
Ministerstvo kultury neprohlásilo nádraží v Havířově kulturní památkou.
více zde


28. srpen 2014
Tak jako v minulých letech, i letos byla vyhlášena anketa o nejkrásnější nádraží roku. Máme tedy jedinečnou příležitost ukázat, že nádražím ze zlatých šedesátých je třeba se chlubit.

Stačí zaslat stručné sdělení proč si nádraží zaslouží ocenění, spolu s 2-3 fotografiemi, a to buď elektronicky na: 
nejkrasnejsinadrazi@nejnadrazi.cz

nebo poštou na adresu:
Asociace Entente Florale CZ – souznění
V Pevnosti 159/5b
128 00  Praha 2

Termín je 9. 9. 2014, tak šup šup!


8. srpen 2014
Na vlakovém nádraží v Havířově se koná další výstava prací studentů škol architektury a stavitelství z Brna, Liberce, Ostravy a Prahy.

Studenti, převážně z brněnské školy, řešili nové možnosti využití dnes poloprázdné budovy havířovského vlakového nádraží. Zabývali se možnosti realizace dopravního autobusového terminálu u nádraží a jeho napojení na stávající budovu a také celkovou úpravou přednádražního prostoru.

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 8. srpna od 17 hodin přímo v hale nádražní budovy. Práce budou vystaveny v odbavovací hale až do začátku září. Panely s jednotlivými pracemi budou volně přístupné a všichni cestující si je budou moci během této doby prohlédnout zdarma.

tisková zpráva ke stažení zde


25. červenec 2014
Mezinárodní visegrádský fond podpořil projekt zachránců
vlakového nádraží v Havířově. 
Urbanisticky vyřešit propojení mezi Havířovem a jeho městskou součástí Šumbarkem, zahájit veřejnou debatu o budoucnosti města a ukázat možnosti jeho vývoje. Nejen to má za cíl projekt sdružení Důl architektury „Moderní Havířov“, který v minulých dnech podpořil Mezinárodní visegrádský fond.

Ukážeme možnosti oživení skomírajícího kulturního a sociálního života ve městě. Do Havířova přivedeme současné umělce a místním občanům nabídneme možnost setkat se s moderním uměním. V rámci projektu bude zorganizován týdenní workshop pro celkem šestnáct mladých studentů architektury a urbanismu ze zemí V4, kdy pod vedením místních expertů budou studenti zpracovávat návrhy na propojení městské části Šumbark s centrem města a budou se zabývat celkovou urbanistickou situací. Partnery projektu, na jehož uskutečnění Mezinárodní visegrádský fond přispěje 8000 EUR, jsou maďarská organizace mladých spisovatelů József Attila Kör Irodalmi Egyesület, slovenské o.s. Truc sphérique z Žiliny a polská organizace z nedalekého Těšína Fundacja Kultury Audiowizualnej STREFA SZAREJ.


17. červenec 2014
Nádražní budova v Havířově, kterou České dráhy plánují zbourat, má šanci na zachování. Ministerstvo kultury bude znovu jednat o jejím prohlášení za kulturní památku. Památkáři nově poukazují na jedinečnou štípanou skleněnou mozaiku výtvarníka Vladimíra Kopeckého. Za zachování unikátní stavby se postavila Česká komora architektů.

Mozaiku navrhl malíř a světově úspěšný sklářský výtvarník Vladimír Kopecký. Vznikla unikátní metodou ručně štípaného skla, které se pro podobné mozaiky vyrábělo v českých sklárnách. Tato tradice již zanikla a právě absence výroby speciálního mozaikového skla činí údajně z mozaiky neobnovitelný a nenahraditelný umělecký artefakt.

Komora architektů dále upozorňuje na výlučnost bruselského stylu nádraží nebo na roli objektu v dopravní a urbanistické struktuře města. O kvalitách budovy podle architektů svědčí reprezentativní charakter, použití ušlechtilých materiálů a četnost výtvarných detailů.

více zde


13. červenec 2014
Stále více lidí chce zachránit nádraží v Havířově. Od ledna 2012 je na webových stránkách www.peticehavirov.cz zpřístupněna petice, pod kterou mohou lidé připojit svůj podpis a dát tak najevo, že nesouhlasí se záměrem města a Českých drah s plánovanou demolicí hodnotné výpravní haly železničního nádraží v Havířově. 

K dnešnímu dni evidujeme 3815 signatářů. V dubnu 2012 byla petice, tehdy s 2194 podpisy, vytištěna a rozeslána Českým drahám, ministerstvu kultury, krajskému úřadu a městu Havířov. Vzhledem ke snaze České komory architektů zahájit nové správní řízení na Ministerstvu kultury jsme aktualizovanou petici již rozeslali. 

Z celkového počtu 3815 signatářů téměř 17% neuvedlo své bydliště. Oproti roku 2012 je velmi potěšující nárůst o 4% z řad občanů Havířova a nárůst signatářů z Ostravska o 2%. Na tom je vidět, že díky medializaci dopravního terminálu Havířov, se o problém zajímá stále více místních obyvatel. Nárůst podílů signatářů ze zahraničí je rovněž potěšující a ukazuje, že nádraží v Havířově není problém pouze regionální, ale díky kvalitní architektuře se o něm mluví i v zahraničí.

Nízký podíl zastoupení obyvatel Havířova ukazuje na závažnost problému dopravního terminálu, který vysoce překračuje hranice regionu. Havířovští občané mají právo na důstojné cestování, ale zároveň by si měli uvědomit, že architektura, kterou se můžou právem pyšnit je na světové úrovni a že by měli bojovat o záchranu a rekonstrukci stávajícího nádraží.


23. červen 2014
Směrník byl prodán Národnímu památkovému ústavu. 
Zástupci občanského sdružení Důl architektury podepsali smlouvu
 o prodeji 
betonové skulptury Směrník za symbolickou 1 Kč.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva byl Směrník dne 28. března 2014 za symbolickou 1 Kč prodán občanského sdružení Důl architektury, převezen do Ostravy a prozatímně uložen v areálu Dolu Michal. Nyní čeká na zásah restaurátora. Po opravě bude instalován před novým sídlem NPÚ na ul. Odboje v Ostravě.Přestože město Havířov vyčíslilo odstranění sochy na 65 tisíc, občanské sdružení Důl architektury za odstranění a převoz zaplatilo pouhých 39 tisíc. 

Občanské sdružení Důl architektury bylo požádáno o vypracování ověřovací studie na umístění Směrníku před novým sídlem NPÚ v Ostravě. 

Restaurátorské práce provede Tomáš Skalík, který technicky zajišťoval i samotný převoz z Havířova do Ostravy. Veškeré práce by měly být hotovy ke slavnostnímu otevření nového sídla Národního památkového ústavu v Ostravě.


18. duben 2014
Mozaika na vlakovém nádraží v Havířově postaveném v tzv. bruselském stylu, které se má již za několik týdnů začít demolovat, má nevyčíslitelnou hodnotu. Jedná se o jednu z nejunikátnějších současných mozaik v České republice. 

Autor mozaiky nebyl do včerejška znám i přesto, že stále žije. Až po usilovném pátrání jsme zjistili, že monumentální mozaika s námětem letící holubice, je zhotovená podle návrhu světově proslulého umělce a sklářského výtvarníka Vladimíra Kopeckého.

Výtvarná a umělecká cena mozaiky je samozřejmě mimořádná a těžko vyčíslitelná. Vzhledem k mezinárodnímu věhlasu autora předlohy i vzhledem k exkluzivní, velmi trvanlivé, ale zároveň finančně náročné výtvarné technice toto umělecké dílo zhodnocuje nejen architektonickou, ale také tržní hodnotu stavby.


Celá tisková zpráva o mozaice ke stažení zde.


9. duben 2014
O havířovské nádraží se bojovalo na zastupitelstvu města
Na zasedání zastupitelstva města Havířove dne 7.4.2014 se opět řešilo vlakové nádraží.Místní občanské sdružení přišlo v zastoupení předsedkyně Ing. arch. Lucie Chytilové promluvit k zastupitelům a panu primátorovi osobně.

Celá tisková zpráva o průběhu zastupitelstva ke stažení zde.


25. únor 2014
Nepříznivě vyvíjející situaci můžete zvrátit podepsáním petice. Podpisové petiční archy vytiskněte a sbírejte podpisy na záchranu vlakového nádraží v Havířově.
 
Vyplněné podpisové archy zasílejte na adresu sdružení.

ke stažení zde
navštivte náš facebook


12. únor 2014
Občanské sdružení Důl architektury vypracovalo odborný posudek na havířovskě autobusové nádraží tzv. Rotundu. Projekt rotundy autobusového nádraží pochází z let 1966-1967. Autorem je Ing.arch. Milan Hartl z ostravského Stavoprojektu.

Ocelový skelet s lehkým proskleným pláštěm, který vymezuje interiér odbavovací haly, umožňoval nahlédnout dovnitř, působil velice subtilně. Při setmění se budova rozsvítila a zářila do svého okolí. Tato architektonicky nadčasová prosklená fasáda, která byla její chloubou, se používá dnes u moderních budov dopravních terminálů. Centrem dispozice interiéru byla kašna, značící střed kruhu, ze kterého vycházely jednotlivé výseče rozmanitých funkcí, jako je pohodlná čekárna, občerstvení s uměleckým ztvárněným paravánem dělící sezení od letního vstupu. Veřejné toalety, pokladny a zázemí byly obestavěny a staly se tak jedinou hmotou v celém válcovitém prostoru. Takto vzniklá květinová galerie zlepšovala vnitřní klima i celkové působení interiéru.

pokračování zde


31. leden 2014
Na vlakovém nádraží v Havířově se koná výstava prací studentů fakult architektury z Brna, Liberce, Ostravy a ze Stavební fakulty ČVUT v Praze. 

Studenti řešili nové možnosti využití dnes poloprázdné budovy havířovského vlakového nádraží. Zabývali se také otázkou realizace dopravního autobusového terminálu u nádraží a jeho napojení na stávající budovu a také celkovou úpravou přednádražního prostoru. 

Vernisáž výstavy se uskutečnila v pátek 31. ledna od 18 hodin přímo v hale nádražní budovy. 

Práce budou vystaveny v odbavovací hale až do konce února. Panely s jednotlivými pracemi budou volně přístupné a všichni cestující si je budou moci během této doby prohlédnout zdarma. 

více informací zde

fotogalerie zde


27. leden 2014

Na pondělním zasedání zastupitelstva vystoupil zástupce petičního výboru za zachování sochy Směrníku s prohlášením na zastupitelstvu města Havířova. Dříve, než se dostal ke slovu v rámci projednávaného bodu jako občan města, měli prostor zastupitelé, kteří se přihlásili do rozpravy. 

Z jednotlivých vystoupení bylo patrné, že zastupitelé se chtějí sochy zbavit. Pouze zastupitelka Karin Macková se postavila za opravu sochy. Zbylé příspěvky se nesly ve zcela jiném duchu a zrcadlila se v nich demagogie a populismus vystoupivších zastupitelů. Běžně se řečníci odkláněli od tématu a horlivě hovořili o jakýchsi pochybných pohnutkách signatářů petice, o vlakovém nádraží a jeho žalostném stavu i o ochraně zdraví, ba přímo životů občanů. Horliví zastánci demolice sochy nazývali vzniklou situaci politikařením, neboť nechápali, že se někdo takového umění může vůbec zastat. Jeden ze zastupitelů dokonce argumentoval tím, že socha není v knize jakéhosi "Korouse" (myšlena kniha Vetřelci a volavky Pavla Karouse). 

Nakonec bylo přijato usnesení, jež vyjadřuje zájem města zbavit se sochy a navíc přítomným zástupcům petičního výboru nabídnout jakýsi "kompromis". 

S tím však nemohou signatáři petice plně souhlasit. I když je nabídnuta možnost záchrany sochy před zničením (předání za pomyslnou 1 Kč jiné instituci, která do 15. 3. o plastiku oficiálně požádá), je jasné, že Havířov o sochu přijde.

více informací zde


19. leden 2014
Podpořte snahu ostravské iniciativy zachovat plastiku „Směrník“ v Havířově brutalistního sochaře Václava Uruby podepsáním petice.

petice zde
více informací zde


09. leden 2014
Pozor hlášení! Chystáme tisk triček s motivem vlakového nádraží a nápisem Havířov (dle neonu na budově nádraží).
 
Na výběr jsou dámský a pánský střih, barvy - černá, fialová, grafit a světle modrá. Velikosti dle přání. Potisk sítotiskem, žlutou barvou. Cena za tričko 169 Kč. Zájemci hlaste se prosím do 20.1.2014 na mailu dularchitekturyos@gmail.com.

více zde.


12. prosinec 2013
Více jak dvouletý boj havířovského sdružení Důl architektury za zachování unikátní nádražní budovy v Havířově bylo dnes završeno úspěchem. Dozorčí rada Českých drah na svém odpoledním zasedání odsouhlasila odstoupení od smlouvy na realizaci projektu „Dopravní terminál města Havířov“, který spočíval v demolici stávající výpravní budovy. Dráhy vypoví smlouvu městu Havířov, které se na realizaci projektu mělo podílet. České dráhy počítají s tím, že městu uhradí vynaložené náklady spojené s realizací projektové dokumentace apod. Město již v minulosti avizovalo, že bude žádat úhradu nákladů ve výši 3,5 milionu korun.

„Tato cenná budova nebude zbourána, ale zachována. Dva roky usilovné práce nebyly zbytečné. A to nás většina lidí od naší snahy odrazovala s tím, že už je vše rozhodnuto a nic se s tím nedá dělat. Je to důležitý vzkaz všem iniciativám nejen v Havířově, ale v celé zemi. Za naše prostředí má smysl bojovat!,“ říká předsedkyně sdružení Důl architektury Lucie Chytilová a dodává: „Pro nás to však není konec. Rádi bychom, aby byla budova zrekonstruována. Návrhy na její budoucí využití chceme veřejnosti i Českým drahám představit v únoru. Znovu se pokusíme navázat komunikaci s městem, jeho role je do budoucna důležitá. Je nutná realizace dopravního terminálu, to by mohlo být jedním z prvních společných témat diskuse. Je třeba se připravit na další dotační období.“

K místy až vyhrocenému boji o architektonický skvost z poloviny šedesátých let však nemuselo dojít. V květnu roku 2011 České dráhy předložily městu Havířov čtyři různé varianty řešení a to včetně varianty, která počítala se zachováním stávající budovy a její rekonstrukce. Ještě během května se však město usneslo, že vybírá variantu počítající s demolicí nádraží. Projektová dokumentace se pak od rozhodnutí města odvíjela. A právě na nevhodnost vybraného řešení sdružení Důl architektury město dva roky upozorňovalo.

Po mnoha neúspěšných jednáních s městem i Českými drahami se sdružení Důl architektury v červenci tohoto roku obrátilo na Asociaci sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD). Ta má bohaté zkušenosti se záchranou nádraží v Ústí nad Orlicí, upozornila na zfušovanou opravu Karlova mostu nebo na zdevastované západočeské Lázně Kyselka. „Pan primátor Osmanczyk s námi odmítal jakkoliv jednat či komunikovat. Měl jsem pocit, že v případě projektu, který byl v hodnotě 167 milionů korun, nejde jen o veřejné blaho. Ještě včera nás jeden z magistrátních úředníků informoval, že město začíná vybírat firmy, které provedou bourací práce a dokonce existují dohody, kdo si odveze mramorové obklady a dlažbu. Úplně stejné to bylo i v Ústí nad Orlicí. Přál bych si, aby pan Osmanczyk na chvíli upozadil své ego a upřednostnil veřejný zájem, aby s námi konečně zasedl k jednomu stolu a pomohl nám stavět, nikoliv bourat,“ říká viceprezident ASORKD Martin J. Kadrman.

Podle sdružení Důl architektury hrozí, že město odstraní skulpturu Směrník, která stojí před nádražím. Před dvěma dny se kolem něj objevilo oplocení. „K nádraží neodmyslitelně patří brutalistní skulptura Směrník akademického sochaře Václava Uruby, se kterým architekt Hrejsemnou spolupracoval. Organické pojetí plastiky se výrazně vyjímá na pozadí ortogonálního rastru proskleného průčelí nádražní haly. Jedná se tak o mimořádné dílo československé sochařské tvorby. Je velmi smutné, že umělecká díla ve veřejném prostoru z našich měst mizí jako houby po dešti. Havířovský Směrník čeká demolice, přestože je to jedna z ikon jeho výtvarných děl. Představitelé města by si měli uvědomit, že podobné sochařské dílo by dnes nezaplatili a měli by se snažit tuto ikonu uchovat pro budoucí generace. Nemám pocit, že by ohrožovala kolemjdoucí a že by měla narušenou statiku. Byl bych nerad, kdyby před nádražím byl podobný paskvil jako předražené kyvadlo s fontánou na náměstí Republiky,“ říká architekt Adam Guzdek.

Ministr dopravy podporuje snahu sdružení

„Ač na finální rozhodnutí dozorčí rady Českých drah neměl pan ministr Zdeněk Žák vliv, chtěli bychom mu poděkovat za morální podporu, kterou nám od nástupu do své funkce vyjadřoval. Tuto budovu znal jen jako cestující. Když jsme mu vysvětlovali kvality stavby i některá chytrá stavební řešení, která zde pan architekt Hrejsemnou použil, byl mnohokrát překvapen a utvrzoval se v tom, že jeho názor za záchranu našeho nádraží je správný,“ uzavřela Chytilová.

tisková zpráva ke stažení zde


8. prosinec 2013
Připravili jsme pro vás trička. Budeme rádi, když si na památku koupíte trička s logem akce. Na výběr máme několik velikosti, motivů a barev.

více zde.


17. listopad 2013
Týden trvající série akcí s názvem Nádraží žije! přilákala několik stovek mladých lidí, ale i seniorů.

Část programu byla věnována i těm nejmenším. Každý den byl věnován jiným tématům. Velký zájem vzbudil workshop pro mateřské školy, během kterého jsme chtěli, aby děti prožily zdejší atmosféru a potom své pocity promítly na papír. Architekti ze sdružení Důl architektury navštívili v Havířově Gymnázium Komenského a Střední průmyslovou školu stavební. Více jak stovce studentů byl vysvětlen vztah mezi člověkem, prostředím a historií města, ve kterém žije. Organizátory překvapila iniciativa dvacítky studentů architektury z Ostravy, Brna a Liberce, kteří se nabídli s tím, že na dva dny do Havířova přijedou a zkusí vymyslet a navrhnout využití výpravní budovy. Výstup z workshopu bude sdružení presentovat ještě letos. Studentské skupiny jednotlivé návrhy dopracují ve školních atelierech a poté budou představeny veřejnosti. Po celou dobu trvání akce byla otevřena kavárna, ve které mohli lidé ochutnat kávu dovezenou přímo z Londýna, polévky nebo moučníky domácí výroby. 

Akce Nádraží žije! určitě není poslední událostí, kterou sdružení Důl architektury na havířovském nádraží pořádá.

fotogalerie zde


1. listopad 2013
"nádraží žije" je kulturní týden od 11. do 17. listopadu na havířovském nádraží. 
Akce pro všechny, kterým chybí kulturní vyžití. Přijďte na havířovské nádraží a uvidíte sami. 

Každý den zde bude zajímavý program; budou se zde konat přednášky, kino, koncerty, divadelní představení, workshopy pro mateřské školky, workshopy pro střední školy, workshop architektury. Po celou dobu bude k dispozici kavárna s občerstvením, galerie a výstava fotografií. Další zajímavé akce najdete v programu na www.zivenadrazi.com.

Zváni jsou rodiče s dětmi, teenageři, dospělí a senioři... každý si zde najde něco zajímavého. 

Jste všichni srdečně zváni!

tisková zpráva ke stažení zde


20. říjen 2013
Zbourat, ubourat nebo nebourat?

Jednou z možných variant zachování stávající budovy havířovského nádraží je minimalizování nepotřebných (dnes prázdných) prostor. Uvažuje se tedy o ubourání architektonicky bezcenného východního křídla, kde byl umístěn stravovací provoz (restaurace, buffet) a železničářské ubytovny v západním křídle. Je možné ale takto přistupovat k objektu, který byl komponován jako celek? Perlou nádraží je převýšená odbavovací hala, ale to neznamená, že postranní křídla nemají žádnou estetickou funkci a jsou zbytečná. Omyl! Vytvářejí kubickou kompozicí, která graduje v sousedním výškovém bytovém domě. 

více zde


18. září 2013
Se uskutečnilo první zasedání krizového štábu, které má za cíl zhodnotit všechny možné varianty přestavby a dostavby havířovského dopravního terminálu u nádražní budovy. Ustanovením krizového štábu byl splněn slib ministra dopravy Zdeňka Žáka, který vytvoření takové skupiny požadoval pro jednodušší komunikaci mezi jednotlivými subjekty.


Na prvním zasedání se znova probraly všechny možné dostupné varianty přestavby a dostavby dopravního terminálu Havířov. „Komise se bude zabývat úpravami projektu tak, aby byl zachován požadavek zachování stávající nádražní budovy a zároveň mohla začít dostavba dopravního terminálu," oznámil ministr dopravy Žák. Zachovat výpravní budovu, která má svou architektonickou hodnotu, požaduje také nový generální ředitel Českých drah Dalibor Zelený. „Jak jsem byl informován, tak stávající vedení drah přehodnotilo svůj dosavadní postoj. Zjistili, že v současné době nemají dostatek peněz na zbourání budovy. Žádali o evropskou dotaci ve výši 70 %, přičemž jim bylo schváleno pouze 40 %. A to je ten pravděpodobný důvod, proč se vedení drah rozhodlo pro zachování nádražní budovy," doplnil ministr Zdeněk Žák.

Nyní budou České dráhy hledat alternativní způsob, jak napojit nádraží na zamýšlený dopravní terminál, přičemž veškeré kroky budou konzultovány s partnery městem Havířov a Regionálním operačním programem Moravskoslezsko. Nadále se také předpokládá využití evropských prostředků. Další plánovaná schůzka by se předběžně uskutečnit v první polovině října.
 

zdroj: www.mdcr.cz/cs/Jednani+komise+o+havirovskem+nadrazi.htm
 
 
I letos budou moc během prvního říjnového víkendu obyvatelé a návštěvníci více než čtyřiceti českých a moravských měst objevovat architektonické zajímavosti a neznámá zákoutí našich měst. Jedním z architektonicky zajímavých měst je i Havířov, který můžete lépe poznat v rámci procházky nazvané 

NA KOLE ČI PĚŠKY 

Procházka a cykloprojížďka v Havířově s architekty Lucií Chytilovou a Adamem Guzdkem. Sraz na vlakovém nádraží v Havířově v sobotu 5. října v 15h. Zde budeme obdivovat jedinečný bruselský styl budovy vlakového nádraží. Dále se rozdělíme na dvě skupiny. První skupina pěších půjde městem a výklad bude o architektuře 50. a 60. let, druhá skupina se vydá na kolech s tématem urbanismus města a urbanistická osa končící u autobusového nádraží. Je na Vás, zda přijedete na kole či pěšky.

více zde


29. srpen 2013
Proti demolici nádraží jsou i děti z mateřské školy Mládí v Havířově, které to vyjádřily obrázky.

Charakteristická prosklená fasáda s hodinami jsou jasně rozpoznatelné atributy havířovského nádraží na kresbách těch nejmenších.

více zde


25. srpen 2013
Téměř sto lidí v Havířově dnes přivítalo před zdejším vlakovým nádražím ministra dopravy Zdeňka Žáka. Ten právě přijel z jednání s primátorem města Zdeňkem Osmanczykem, které akci předcházelo.

Ministr dopravy Zdeněk Žák se již před svým příjezdem do Havířova netajil přesvědčením, že stávající budovu vlakového nádraží postavenou v bruselském stylu je nutné zachovat. Dnešní setkání příznivců zachování nádražní budovy přijela podpořit i známá investigativní žurnalistka Jana Lorencová.

„Pojďme nádraží uklidit“, vyzval ministr přítomné. 

Více jak dvě desítky účastníků vzali mopy, smetáky, hadry a kýble a začali umývat skleněnou fasádu. Další se chopili strunových sekaček a začali sekat vzrostlou trávu, která vyrostla hned vedle vchodu do nádraží.

Dalších osm občanů začalo sázet podzimní astry a afrikány. Aby byly rostliny úhledně nasázené, ministr je dokonce sám odkrokoval. Jako první vzal do ruky motyčku a začal květiny vysazovat.

více informací zde


18. srpen 2013
V neděli 25. srpna odpoledne zavítá do Havířova ministr dopravy Zdeněk Žák. Máme jedinečnou příležitost zabránit záměru Českých drah a města zbourat bruselskou architekturu. 

Sdružení Důl architektury společně s památkovou asociací ASORKD připravují přivítání ministra i doprovodnou akci. "Protože pana ministra kauza nádraží zajímá, zdrží se v Havířově dvě hodiny. Připravíme doprovodný program, pan ministr se nudit nebude," říká Martin J. Kadrman, viceprezident památkové asociace ASORKD.

Ministr dopravy Zdeněk Žák se před dvěma týdny vyjádřil ve prospěch zachování havířovského nádraží. "Pan ministr plán na přestavbu hodnotí jako ,díru' na peníze. Jeho osobní pohled je, že by nádraží měla být zachována z důvodu historické hodnoty," řekl mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák pro MfDnes.

Přijďte na nádraží, ať je nás co nejvíc!

pozvánka ke stažení zde


10. srpen 2013
Mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák před časem vyjádřil v ostravské MfDnes názor 
ministra dopravy Zdeňka Žáka na plánovanou demolici havířovského vlakového nádraží: 
„Pan ministr plán na přestavbu hodnotí jako „díru“ na peníze. Jeho osobní pohled je, 
že by nádraží měla být zachována z důvodu historické hodnoty.“

V čem z našeho pohledu spočívá ona „díra“ na peníze? 

První odhady na stavbu nového terminálu dle architektonické studie ateliéru 
Velehradský, kdy na místě  stávající odbavovací haly měla vzniknout nová prosklená 
budova včetně lávky vedoucí na Šumbark byly 160 mil. Kč.   

Dle prováděcí dokumentace (ateliér KOHL architekti) se dle posledních údajů cena 
zvýšila již na 198 mil. Je nutné podotknout, že projekt ateliéru KOHL nepočítá 
s žádnou stavbou nové výpravní budovy, ale pouze s demolicí stávající odbavovací haly 
postavené v bruselském stylu a stavební úpravou dopravní částí nádražní budovy. Je 
tedy zajímavé, že i když nepřibyla žádná nová hmota, tedy nic nového se nepřistavělo 
(vyjma instalace zastřešení z textilní membrány), cena se zvýšila o 38 milionu korun! 

„Při vší úctě k havířovskému nádraží, se nedá očekávat, že by jeho rekonstrukce byla 
nákladnější, než náročná oprava významné prvorepublikové vily Tugendhat, kde se 
náklady vyšplhaly na 173 milionů korun. Oprava nádraží by byla logicky levnější, než 
stavba nového terminálu“, říká architekt Adam Guzdek ze sdružení Důl architektury.

Zajímavostí zůstává také to, že projektant nového terminálu nevzešel 
z architektonické soutěže, jak doporučuje Česká komora architektů při zadávání 
veřejných zakázek, ale vzešel z obchodní soutěže, kdy byla hlavním kritériem 
nabídková cena na veškeré projekční práce. Ty nesměly překročit cenu 4,997 mil. Kč.  

České dráhy si nechaly vypracovat architektonickou studii – ideový návrh tří variant.
 České dráhy se rozhodly pro jednu z těchto variant, a to 
demolici stávající budovy a stavbu nového terminálu. Tento ideový návrh se stal 
známým obrázkem, který použila média a město Havířov pro prezentaci občanům. K tomuto 
řešení jsme jako architekti měli výhrady (skleněné fasády, lávka přes kolejiště, 
zbytečné převýšení schodišť). Pak byl vybírán uchazeč pro zajištění projektových a 
investorských prací  – viz obchodní soutěž výše. Zde byly definovány takové 
požadavky, které by  málokterý architekt mohl splnit (např. tři významné stavby, 
z toho jedna o investičních nákladech min. 150 mil. Kč a další dvě min. 60 mil. Kč, 
min. roční obrat uchazeče 4,5 mil. Kč). Pojem „významný“ je zde roven „drahý“, neboť 
architektonická kvalita těchto staveb nebyla předmětem posouzení.  

„V tomto vidíme jasnou diskriminaci ostatních možných uchazečů.  Zde se jasně zúžil 
výběr vhodných kandidátů. Je nutné říct, že vysoutěžený projektant (KOHL architekti) 
nerespektoval vybranou variantu architekta Velehradského a přišel vlastním,prostorově úspornějším, avšak paradoxně ve výsledku dražším řešením. Je zřetelné, že požadavky na vzhled a na architekturu nové veřejné budovy nebyly vůbec v požadavcích a nový terminál by mohl vypadat jakkoli,“ řekla Lucie Chytilová, předsedkyně sdružení Důl architektury.  

Zajímavostí je, že České dráhy i havířovský magistrát se chlubí obrázky nového terminálu, kde samotné nádraží není vůbec vidět. Vždy je zakryté textilní membránou. Jak vlastně vypadá nová nádraží budova, která má nahradit bruselskou architekturu? To veřejnost neví. 

Za peníze ušetřené nerealizací projektu může být nádraží vytápěno dalších 142 let! 

Nyní je odhadovaná cena na výstavbu dopravního terminálu 198 milionů korun. Je zřejmé, že během stavby se cena zvýší o vícenáklady, tak jak tomu je u všech realizací. Jaká tedy bude konečná cena nového dopravního terminálu? To lze dnes jen těžko odhadovat. 

„Přestože České dráhy dosud nedokázaly jasně říct, jaké jsou přesné náklady na vytápění budovy, získali jsme materiál, ze kterého vyplývá, že náklady na vytápění mohou dosahovat roční částky tří a půl milionu korun,“ říká architekt Adam Guzdek.  

Studenty katedry pozemních staveb ČVUT v Praze Eva Smilová a Barbora Cicvárková ve své studentské práci spočetly, že v případě zateplení střechy a výměny vnější fasády dojde k úspoře nákladů na vytápění o 80%!  
„Když od plánované investice odečtu předpokládané náklady na rekonstrukci, které by neměly přesáhnout sto milionů korun, a zohledním úspory, které získáme při rekonstrukci odbavovací haly, dostaneme číslo 142. To je počet let, po které můžeme vytápět za prostředky ušetřené nerealizací stávajícího nafouknutého projektu, který pan ministr Žák trefně označil jako díru na peníze,“  říká Guzdek.  

„Je nutné si uvědomit, že stavba nádraží v šedesátých letech stála tehdejších 139 milionů korun, což by v dnešním přepočtu byla závratná suma 1,39 miliardy korun. Jsme jako národ tak bohatí, abychom tyto proinvestované prostředky jen tak zbourali?,“ ptá se Chytilová.

ke stažení zde


7. srpen 2013
Současný ministr dopravy Zdeněk Žák, s nímž už zástupci občanského sdružení Důl architektury jednali, odmítá demolici havířovského nádraží a je i pro zachování hodnot dalšího z cenných nádraží, toho v Ostravě-Vítkovicích. I jeho přestavbu chtějí České dráhy umožnit. 

"Pan ministr plán na přestavbu hodnotí jako 'díru' na peníze. Jeho osobní pohled je, že by nádraží měla být zachována z důvodu historické hodnoty," řekl mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák. 
Jak dodal, ministr si vyžádá od drah detaily k plánům výstavby nových dopravních terminálů. "Po seznámení s nimi je připraven komunikovat s ministrem kultury o případném zachování stávajících objektů," dodal Novák.

více informací zde


2. srpen 2013
Desítky lidí demonstrovaly proti demolici havířovského nádraží Havířov 


V pátek se na havířovském náměstí Republiky se v 17 hodin konala demonstrace proti demolici železničního nádraží v Havířově. Svolalo ji občanské sdružení Důl architektury, které již více jak dva roky bojuje proti demolici nádraží, které je postaveno v Bruselském stylu. Protestu se zúčastnilo na pět desítek občanů města. Chceme veřejnost upozornit na to, že zbořit nádraží je zbytečné. Existuje jednoduché řešení jeho rekonstrukce, ale o tom České dráhy nechtějí slyšet. Jejich cílem je proinvestovat co největší prostředky. To, co má na jeho místě vyrůst, je bezpohlavní stavba, která může stát na jakémkoliv místě v České republice,“ říká předsedkyně sdružení Důl architektury Lucie Chytilová.

S demolicí nádraží nesouhlasí ani bývalý havířovský primátor František Chobot. „Několikrát jsem se ve funkci primátora snažil s Českými dráhami jednat, aby se s naším nádražím něco udělalo. Bohužel bezvýsledně. Vždy jsem byl přesvědčen, že nádraží je jednodušší opravit, než jej bourat a stavět nové. To totiž umí každý, ale něco kloudného postavit, to už je horší. Betonářské firmy tolik nevydělají, ale nám bude zachována významná tvář města,“ uvedl ve svém písemném vyjádření.

Lucie Chytilová je přesvědčena, že ostudný stav nádraží je promyšleným záměrem Českých drah, jak jej bez protestů veřejnosti zdemolovat. „To, v jakém ostudném stavu je naše nádraží, není náhoda. Jde o promyšlenou a plánovanou devastaci samotnými Českými drahami. O nádražní budovu se přestanou starat, nádraží začne chátrat, osídlí ho bezdomovci, živnostníkům nasadí tak vysoké nájmy, aby se jim v budově nevyplatilo provozovat stánek nebo restauraci a z kdysi živého čistého nádraží se po několika letech stane nepříjemné opuštěné místo plné špíny a zápachu. Pár let nechají dráhy v takových otřesných podmínkách odbavovat cestující a pak přijdou s vysvobozením – "Postavíme Vám nové, moderní a voňavé nádraží". A lidé jásají. Úmyslně zdevastovaná budova se zbourá a postaví nová, neosobní stavba, jen se základním odbavením, která by mohla stát kdekoliv jinde a nerespektuje místo, ve kterém se nachází,“ řekla Chytilová.

Za pravdu ji dává viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD) Martin J. Kadrman, který před pěti lety vedl boj za záchranu nádraží v Ústí nad Orlicí. „Věřte, stejný model cílené devastace dělají České dráhy po celé naší zemi. A je jedno, jestli se jedná o nádražní budovu zde v Havířově, v Mladé Boleslavi, v Karlových Varech nebo v Ústí nad Orlicí, kde se nám podařilo tamní krásné nádraží zachránit.“

více informací zde
tisková zpráva ke stažení zde


srpen 2013
Jménem občanského sdružení Důl architektury bychom Vás rádi pozvali na veřejné setkání a happening proti bourání vlakového nádraží v Havířově.

Setkání se uskuteční v Havířově na náměstí Republiky u kyvadla
v pátek 2.srpna v 17.00 hodin

Na akci vystoupí zástupci Dolu architektury, bývalý primátor města Havířova František Chobot, historik architektury Martin Strakoš a amatérské divadlo.
Akce si klade za cíl nejen představit veřejnosti fundované názory a argumenty proti bourání architektonicky cenného nádraží, ale především upozornit na zásadní nesrovnalosti obsažené v návrhu nového nádraží. 

Kolik nás bude skutečně stát nové nádraží? 
Kdo z magistrátu vydělá na recyklaci cenného obložení interiérů budovy, která se má bourat? 
Jaké jsou skutečné záměry magistrátu a Českých drah? 

Přijďte se v pátek v podvečer zapojit do diskuse o osudu jednoho z mála nádraží bruselského stylu v České republice! 

Přijďte nás podpořit!


červenec 2013
Ministerstvo kultury selhalo, nadějí je nový ministr dopravy. Dnes už bývalá paní ministryně Alena Hanáková se ve zdůvodnění neobtěžovala vysvětlit, jak přišla na to, že do dnešního dne vynaložené náklady, které město Havířov vyčíslilo na 3,032 milionu korun a 97900 korun za zpracování ideové studie a studie proveditelnosti, převyšují kulturní hodnotu nádraží, které je postaveno v bruselském stylu.
 
Alena Hanáková však použila stejně účelový argument, jako v případě zastaveného přezkumného řízení v kauze domu stojícím na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice v Praze, tedy, že "existují práva účastníků nabytá v dobré víře, která svým rozsahem a významem převažují nad veřejným zájmem na ochraně kulturního dědictví". Sdružení Důl architektury získalo ve svém boji za záchranu nádraží v Havířově silnou oporu. Pomoc ji přislíbila Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD), která v minulosti upozornila na devastační práce, které za dohledu památkářů probíhaly na Karlově mostu, zastavila necitlivou dostavbu zámku Liblín na Rokycansku nebo již druhým rokem bojuje za záchranu lázní Kyselka. 
Také proto se Lucie Chytilová ve čtvrtek 11. července setkala s novým ministrem dopravy Zdeňkem Žákem. „Panu ministrovi jsem předala všechny potřebné dokumenty a sdělila mu hlavní argument Českých drah, proč nádraží zbourat. Tím důvodem je velká energetická náročnost. Pan ministr vyjádřil osobní názor, že si nemyslí, že by bylo vhodné budovu bourat a sdělil mi, že si ještě vyžádá podrobné informace z vedení Českých drah“, řekla Lucie Chytilová.
Tisková zpráva ke stažení zde
  

červen 2013
Odstupující ministryně kultury Alena Hanáková zastavila přezkumné řízení rozhodnutí ministerstva kultury ze dne 17. května 2012, které neprohlásilo havířovské nádraží za kulturní památku.

České dráhy, a.s. spolu s městem Havířov mohou realizovat svůj investorský záměr a  budovu nádraží z 60. let postavenou v bruselském stylu zbourat.
Ke stažení zde


březen 2013
Ministryně kultury Alena Hanáková zahájila přezkumné řízení rozhodnutí ministerstva kultury ze dne 17. května 2012.

Přezkumným řízením objekt požívá předběžné památkové ochrany. Není proto možné ho až do rozhodnutí zbourat. 
Ke stažení zde


říjen 2012
Podali jsme návrh na přezkumné řízení proti rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky ze dne 17. května 2012.

Rozhodnutí není dle našeho názoru v souladu s §3 správního řádu z tohoto důvodu: Ministerstvo kultury v rozhodnutí přiznává, že "areál železničního nádraží ve své době bezesporu představoval významný architektonický a urbanistický počin". Neprohlášení železničního nádraží pak odůvodňuje nízkou architektonickou kvalitou objektu "jednodušším architektonickým výrazem, který téměř rezignoval na estetický účin". Z výše uvedeného je tak patrno, že Ministerstvo kultury si pro rozhodnutí o dalším osudu tohoto unikátního objektu z 60. let v bruselském stylu, nevyžádalo žádné stanovisko nezávislých odborníků architektury 20. století ani podrobnou a naprosto přesnou analýzu technického stavu objektu. Ministerstvo kultury se naopak spokojilo po technické stránce s nedostatečnými stanovisky Magistrátu města Havířova, odboru stavebního a silničního úřadu,oddělení státní památkové péče a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, které v žádném případě nejsou technickou analýzou, která by podrobně hodnotila stav objektu. Naopak svými argumenty, že "na předmětném souboru věcí byly v průběhu své existence provedeny z hlediska architektonického necitelné zásahy stavebně technického rázu... ..., které nekorespondují s materiálovým a architektonickým řešením předmětného souboru věcí" jasně přiznávají své pochybení při absence kontroly v rámci své působnosti. Dále argument, že "bude nezbytné provést jeho zateplení, což povede ke změně současného vzhledu" je zcela irelevantní, protože způsob citlivého technického řešení existuje a polemizování vhodnosti budoucích stavebních úprav by nemělo být předmětem tohoto správního řízení. Srovnání železniční budovy v Havířově s výpravnami v Chebu a v Pardubicích se nám také nejeví jako zcela vhodné, protože obě vznikaly o téměř 10 let dříve ve zcela jiných podmínkách. Ke stažení zde


květen 2012
Ministerstvo kultury odmítlo prohlásit vlakové nádraží v Havířově za kulturní památku.

Proti rozhodnutí budeme zvažovat podání návrhu na přezkumné řízení. Oslovíme významné osobnosti české architektury s žádostí o odborné posouzení našeho návrhu. Myslíme si, že ministerstvo kultury neshromáždilo dostatek materiálů k závěrečnému verdiktu. Naopak se spokojilo s chabými informacemi od Českých drah, krajského úřadu a Magistrátu města Havířova. "...vlivem absence koncepční údržby se nachází ve špatném stavu", "vlajkové stožáry reziví", "v blízkosti je umístěn novinový stánek", "stav povrchu z litého asfaltu se nachází na hranici technické a estetické únosnosti", "...prohlášením za kulturní památku dojde k jednoznačnému zakonzervování současného nevyhovujícího stavu...", "zateplením by byl porušen původní vzhled objektu". Výše vypsané výroky jsou zcela zcestné a je s podivem, co orgány státní správy dokážou napsat a co vše se může stát důvodem k demolici. 
Ke stažení zde


leden 2012
Národní památkový ústav doporučil zařadit vlakové nádraží v Havířově na seznam nemovitých kulturních památek České republiky.

Martinem Strakošem z Národního památkového ústavu v Ostravě byl vypracován návrh na prohlášení vlakového nádraží za kulturní památku. Územní komise 
se shodla o kvalitách této výpravní budovy a podpořila tento návrh.


únor 2011
Podali jsme žádost na Ministerstvo kultury České republiky o zápis vlakového nádraží v Havířově na seznam nemovitých kulturních památek.

Adamem Guzdkem byla v únoru 2011 podána žádost 
na Ministerstvo kultury České republiky o zapsání budovy vlakového nádraží na seznam nemovitých kulturních památek. Tímto krokem se snažíme zastavit záměry Českých drah a města Havířova zbourat nádraží a chceme, aby se s budovou zacházelo jako s architektonicky cennou stavbou. K této žádosti byla vypracována publikace o budově nádraží. Ke stažení zde