přednáška o vlakovém nádraží

4. únor 2012

Vzhledem k tomu, že se o problému zbourání vlakového nádraží moc nemluví, zorganizovali jsme akci, která dala veřejnosti najevo, že je potřeba tento problém řešit. Chtěli jsme na této přednášce obyvatel a informovat o hodnotách budovy nádraží. Celkem přišlo kolem 80 lidí. Přednáška se konala v hale vlakového nádraží v Havířově.

Přednášky se také účastnil Český rozhlas a regionální TV Polar. Tato přednáška se konala také v rámci akce mezinárodního setkání přátel železnice. Akce byla pořádaná jako dobrovolná komentovaná procházka ve veřejných prostorách nádraží a v předprostoru nádraží.

První část setkání byla věnována historii vlakového nádraží, stavbě stávající budovy v bruselském stylu v 60. letech architektem Hrejsemnou, vzhledu budovy, detailům provedení a použitým materiálům, funkčnímu uspořádání minulému i dnešnímu. Přednáška po 20 minutách volně přešla do diskuse účastníků akce. V diskusi se mluvilo o dopravním řešení (možnost napojit ke stávajícímu terminálu i terminál autobusového nádraží, propojit podchod se Šumbarkem, nestavět nadchod, který je pro toto místo zcela nevhodný apod.), o novém funkčním využití budovy (možnost vytvoření muzea horníků nebo muzea železáren Vítkovice a Nové Hutě - hala by se dala použít jako výstavní prostor pro větší ocelové konstrukce a předměty, zřízení restaurace, prostoru pro konání kulturních akcí (přednášky, koncerty, výstavy současného umění, apod.). 

Zajímavé téma diskuse bylo také technickém řešení rekonstrukce stávající budovy a odhad její cenové náročnosti. Rekonstrukce funkcionalistických památek z 30. let vila Müller v Praze a vila Tugendat v Brně, nejznámějších budov této doby u nás, stály 50 a 180 mil. Kč. Budova vlakového nádraží je mnohem jednodušší jak konstrukčně tak materiálově. Myslíme si, že cena za rekonstrukci by byla nižší než cena za zbourání budovy a postavení nové. Nehledě na to, že by město Havířov bouralo a stavělo novou budovu nádraží po 40 letech fungování stávající. Tehdejší náklady na vybudování železniční stanice byly cca 139 mil. Kč, což v přepočtu na dnešní hodnotu peněz znamená závratnou sumu 1,4 mld. Kč !!!
Comments