cíle spolku

zabránit plánované demolici vlakového nádraží v Havířově

chránit architektonicky zajímavé budovy v Havířově

zajišťovat a pořádat přednášky o architektonicky zajímavých budovách

šířit osvětu na poli architektury a urbanismu v Havířově

pořádat workshopy se studenty škol architektury

sledovat a veřejně hodnotit stavební akce v Havířově