¨

Miroslav Tóth (*1981, Bratislava) 
umělecké jméno: útvil kling sang

Skladatel, saxofonista, zpěvák a učitel. Soustřeďuje se na současnou hudbu, experimentální a improvizovanou hudbu, free jazz a konceptuální audiovizuální tvorbu. Je autorem mnoha skladeb pro sólové nástroje, komorních i orchestrálních skladeb a také filmové hudby. Vystudoval Vysokou školu múzických umění v Bratislavě, kde studoval skladbu u skladatelů Ilji Zeljenky, Jevgenije Iršaie, vystudoval také Muzikologii na Komenského univerzitě v Bratislavě. Dále studoval saxofón na konzervatoři u Dušana Húšťavy a piáno u Venceslavy Ilievské.

Je autorem tří oper. První, nazvaná OUTPARK byla prezentována v roce 2012. Spolu s Michalem Paľko nahrál video operu Zub za zub (2013, Banská Štiavnica). Strávil 3 měsíce v Arnhemu (Holandsko), kde vytvořil site-specific operu The Magic Massage Bar for Public Officers (ve dvou aktech). V současnosti připravuje pokračování opery Zub za zub s názvem Oko za oko a také slovenskou premiéru opery The Magic Massage Bar.


Miroslav Tóth (*1981, Bratislava)
artist name: útvil kling sang

Composer, saxophonist, vocalist and lector. He is focused on contemporary music, experimental music, improvised music, free jazz and conceptual audiovisual work. He is author of many compositions for solo instruments, chamber and ensemble pieces and music for film. He graduated at Academy for Performing Art – VŠMU in Bratislava where he studied composition with composer Vladimír Godár. Before, he studied composition with composers Ilja Zeljenka, Jevgenij Iršai. and Musicology on Comenius University in Bratislava. He studied saxophone at the Conservatory with Dušan Húšťava, piano with Venceslava Ilievska.

He is author of three opera pieces. First, called OUTPARK was presented in 2012. With Michal Paľko he recorded video opera a Tooth for a Tooth (2013, Štiavnica). He spent three months in Arnhem, Netherlands, where he created site-specific opera The Magic Massage Bar for Public Officers (in two acts). Now he is preparing continuation of Tooth for a Tooth opera called Eye for an Eye and Slovak premiere of The Magic Massage Bar.

http://utvilklingsang.sk/
........................................................................

Igor Przybylski (*1987) 

V roce 2002 absolvoval na Vysoké škole výtvarných umění ve Varšavě v ateliéru malby Jaroslawa Modzelewskiého. 
Od roku 2007 spolupracuje s galerií [m kwadrat] ve Varšavě. Autor 35 individuálních výstav. 

Vybrané individuální výstavy:
2014 - "Taurus", Promocyjna Gallery, Warsaw
2014 -  “Dangerous trip”,  Wozownia Gallery, Torun
2014 -  “Maximum speed”, Andels Art, Berlin 
2013 - “Miracle”, Space Gallery, Bratislava
2013 - “Where is Poland?”, [m kwadrat] gallery , Warsaw
2013 - “Bratislava-Praha”, Polsky Institut, Bratislava
2012 - “Live show”, BWA Tarnów Gallery
2012 - “Laminatka”, XX1 Gallery, Warsaw
2011 - “Station Bia3ystok”, Arsena3 Gallery / Railway station, Bialystok
2010 - “Czecho-Slovakia, part 1”, Szara Gallery, Cieszyn
2009 - “Inhuman transvestite”, [m kwadrat] gallery , Warsaw
2008 - “Supplementary lines”, Wizytuj1ca Gallery, Warsaw 
2007 - “Ikarus Total”, Kordegarda, part of Zacheta National Gallery, Warsaw
2006 - “Train depot Poznan”, Pies Gallery, Poznan
2006 - “Polish blue”, Zderzak Gallery, Cracow 
2006 - “Polish roads” - BWA Zielona Góra and BGSW, Slupsk
2005 - “One day in Vienna”, Austrian Kulturforum, Warsaw
2005 - “Veterans”, XX1 Gallery, Warsaw
2005 - “ET22-550”, Raster Gallery, Warsaw
2004 - “Bumpers”, Zderzak Gallery, Cracow
2003 - “5300 - let's go!” - performance - Raster Gallery / Deep Club, Warsaw
2003 - “Warsaw 2003 - Public communication”, Manhattan Gallery, Lodz

Vybrané skupinové výstavy:
2014 - “The whole relationship was not properly compound”, BWA Zielona Góra
2014 - “Complexes and frustrations”, Labirynt Gallery, Lublin
2013 - “Bielsko Autumn”, Gallery Bielska, Bielsko-Bia3a
2013 - “Cold look”, Salon Akademii Gallery, Warsaw
2012 - “Cieszyn, I love you!”, Szara Gallery, Cieszyn
2011 - “71369”, El Gallery, Elblag
2010 - “100 milions for fall of art”, Wizytuj1ca Gallery, Warsaw
2009 - “Show 4”, Uppersilesian Museum, Bytom
2008 - “Varsavia Saluta Roma”, Polish institute, Rome
2008 - “Polish photography after 2000”, Month of photography, Cracow
2007 - “Binary city”, Manhattan Gallery, Lodz
2006 - “Runaway”, Priestor Gallery, Bratislava
2006 - “New documentalists”, Centre of Contemporary Art, Warsaw
2006 - “Stewpod with lid askew”, Platan Gallery, Budapest 
2004 - “Last few days of Laboratory space”, Centre of Contemporary Art, Warsaw
2004 - “Reversed Art and Engineering”, Sculpturens Hus, Stockholm
2004 - “Underground’, Gallery Space/Priestor, Bratislava

Vybrané publikace v knihách a časopisech: 
Warsaw Gallery Weekend  2014, dwutygodnik.com, NIA, SGS, Warszawa, 2014;
Aspiracje, 2/2014,Warszawa, 2014;
Kunstzeitung 2/2014; Berlin, 2014;
Przewodnik po Galeriach Sztuki, Kama Zboralska, FDK Warszawa, 2013;
Kultura współczesna, 2/2012, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012; 
Pokój z widokiem, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Warszawa 2012; 
77 Dzieł sztuki z historią, Wydawnictwo 40000 Malarzy i Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa, 2010;
Kolekcja współczesnej sztuki polskiej MGB, Marek Meschnik , Muzeum Górnośląskie, Bytom, 2010; 
Aktualny obraz, ASP Warszawa, 2009; 
Kocham fotografię, Adam Mazur, Wydawnictwo 40 000 MALARZY, Warszawa, 2009; 
Zrób to w Warszawie, Gazeta Wyborcza, Warszawa, 2008;
Nowe Zjawiska w Sztuce po 2000 r., CSW Zamek Ujazdowski Warszawa, 2007; 
Tekstylia-Bis, HA!art, Warszawa, 2007. 


2002 - diploma work at Academy of Fine Arts in Warsaw, at Jaroslaw Modzelewski.s Atelier of Painting. 
From 2007 cooperation with [m kwadrat] Gallery in Warsaw. Author of 35 individual exhibitions. 

selected individual exhibitions:
2014 - "Taurus", Promocyjna Gallery, Warsaw
2014 -  .Dangerous trip.,  Wozownia Gallery, Toruq
2014 -  .Maximum speed., Andels Art, Berlin 
2013 - .Miracle., Space Gallery, Bratislava
2013 - .Where is Poland?., [m kwadrat] gallery , Warsaw
2013 - .Bratislava-Praha., Polsky Institut, Bratislava
2012 - .Live show., BWA Tarnsw Gallery
2012 - .Laminatka., XX1 Gallery, Warsaw
2011 - .Station Bia3ystok., Arsena3 Gallery / Railway station, Bialystok
2010 - .Czecho-Slovakia, part 1., Szara Gallery, Cieszyn
2009 - .Inhuman transvestite., [m kwadrat] gallery , Warsaw
2008 - .Supplementary lines., Wizytuj9ca Gallery, Warsaw 
2007 - .Ikarus Total., Kordegarda, part of Zacheta National Gallery, Warsaw
2006 - .Train depot Poznan., Pies Gallery, Poznan
2006 - .Polish blue., Zderzak Gallery, Cracow 
2006 - .Polish roads. - BWA Zielona Gsra and BGSW, S3upsk
2005 - .One day in Vienna., Austrian Kulturforum, Warsaw
2005 - .Veterans., XX1 Gallery, Warsaw
2005 - .ET22-550., Raster Gallery, Warsaw
2004 - .Bumpers., Zderzak Gallery, Cracow
2003 - .5300 - let's go!. - performance - Raster Gallery / Deep Club, Warsaw
2003 - .Warsaw 2003 - Public communication., Manhattan Gallery, Lodz

selected group exhibitions:

2014 - .The whole relationship was not properly compound., BWA Zielona Gsra
2014 - .Complexes and frustrations., Labirynt Gallery, Lublin
2013 - .Bielsko Autumn., Gallery Bielska, Bielsko-Bia3a
2013 - .Cold look., Salon Akademii Gallery, Warsaw
2012 - .Cieszyn, I love you!., Szara Gallery, Cieszyn
2011 - .71369., El Gallery, Elblag
2010 - .100 milions for fall of art., Wizytuj9ca Gallery, Warsaw
2009 - .Show 4., Uppersilesian Museum, Bytom
2008 - .Varsavia Saluta Roma., Polish institute, Rome
2008 - .Polish photography after 2000., Month of photography, Cracow
2007 - .Binary city., Manhattan Gallery, Lodz
2006 - .Runaway., Priestor Gallery, Bratislava
2006 - .New documentalists., Centre of Contemporary Art, Warsaw
2006 - .Stewpod with lid askew., Platan Gallery, Budapest 
2004 - .Last few days of Laboratory space., Centre of Contemporary Art, Warsaw
2004 - .Reversed Art and Engineering., Sculpturens Hus, Stockholm
2004 - .Underground., Gallery Space/Priestor, Bratislava

selected publications in books and magazines: 
Warsaw Gallery Weekend  2014, dwutgodnik.com, NIA, SGS, Warszawa, 2014;
Aspiracje, 2/2014,Warszawa, 2014;
Kunstzeitung 2/2014; Berlin, 2014;
Przewodnik po Galeriach Sztuki, Kama Zboralska, FDK Warszawa, 2013;
Kultura wsps3czesna, 2/2012, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012; 
Poksj z widokiem, Narodowa Galeria Sztuki Zachjta, Warszawa 2012; 
77 Dzie3 sztuki z histori9, Wydawnictwo 40000 Malarzy i Fundacja Bjc Zmiana, Warszawa, 2010;
Kolekcja wsps3czesnej sztuki polskiej MGB, Marek Meschnik , Muzeum Gsrno.l9skie, Bytom, 2010; 
Aktualny obraz, ASP Warszawa, 2009; 
Kocham fotografij, Adam Mazur, Wydawnictwo 40 000 MALARZY, Warszawa, 2009; 
Zrsb to w Warszawie, Gazeta Wyborcza, Warszawa, 2008;
Nowe Zjawiska w Sztuce po 2000 r., CSW Zamek Ujazdowski Warszawa, 2007; 
Tekstylia-Bis, HA!art, Warszawa, 2007.........................................................................Kateřina Měšťánková
(*1987) 

Kateřina vystudovala reklamní fotografii na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Ve své tvorbě se zaměřuje především na inscenovanou fotografii, módu a portrét. Spolu s fotografkou Martinou Gajdačovou nedávno založila mladé fotografické a vizážistické studio Probuď labuť.

Její volná tvorba se ale od té komerční značně liší. Při výběru témat svých souborů fotografka často vychází ze zkušeností svého okolí či z věcí, které přímo potkávají ji samotnou. Její fotografie jsou velmi osobní, výtvarné a citlivě stylizované.

www.katerinamestankova.com
www.probudlabut.czKateřina Měšťánková (*1987)

Kateřina graduated from the commercial photography at University of Tomáš Baťa in Zlín. Her works are focused on staged photography, fashion and portrait. Together with photographer Martina Gajdačová she recently founded young photographic and visage studio Probuď labuť.Her personal work however differ significantly from commercial work. 

Choice of her work topics is often based on experience from her surrounding or things that directly happen to her. Her photographs are very personal, artistic and sensitively stylized.

www.katerinamestankova.com
www.probudlabut.cz........................................................................Kinga Tóth (1983, Sárvár, Hungary)

Filoložka a učitelka německého jazyka a literatury. Specialistka komunikace (novinářka), redaktorka uměleckého magazínu Palócföld, organizátorka kulturních akcí. Básnířka zvuku a ilustrace. Textařka a frontmenka projektu Tóth Kína Hegyfalu. Členka vedení Asociace Józsefa Attily pro mladé spisovatele, členka několika uměleckých projektů a asociací.

Knihy:
ZSÚR (kniha poezie s vlastními ilustracemi) 2013
ALLE MASCHIENE (kniha poezie) Solitude Akademie, Germany, 2014
ALL MACHINE (kniha poezie s vlastní grafikou), Magvető Kiadó, Hungary, 2014

Ocenění: 
Solitude stipendium (Německo), Móricz Zsigmond literární stipendium (Maďarsko), AIR stipendium (Afrika)

Antologie: 
Szép versek, 2014, Szép versek 2013, Új Magyarhangok 2013, Verstörténés antológia 2013, Traumaantológia 2013. 

Mezinárodní antologie: 
Solitude Art Yearbook, Stuttgart (2014)

Nespočet publikací a uvedení básní, vizuální poezie, hudby a videa.

Více informací o umělkyni:
www.tothkinga.blogspot.de
tothkinahegyfalu.blogspot.de
http://www.akademie-solitude.de/en/fellowship/fellows/kinga-toth~pe3611/Tóth Kinga (1983, Sárvár, Hungary)

Philologoist and Teacher in German Language and Literature, Communication specialist (journalist), copy editor of the art magazin Palócföld, cultural program organiser. (Sound)poet-illustrator. Songwriter and front man of Tóth Kína Hegyfalu project. Member of the Leadership of József Attila Association for Young Writers and member of several art projects, associations. 2013: Fellow of the Solitude Akademie, Stuttgart; 2014: Havirov art residency, Chech Republic, 2014: guest in Frankfurter Buchmesse

BOOKS: ZSÚR (poetry book with own illustrations) 2013

ALLE MASCHIENE (poetry book) Solitude Akademie, Germany, 2014

ALL MACHINE (poetry book with own graphics), Magvető Kiadó, Hungary, 2014

Prices: Solitude Scolarship (Ger), Móricz Zsigmond literary scolarship (Hun), AIR scoralship (Afr), Havirov residency(Cz)

Antologies: Szép versek, 2014, Szép versek 2013, Új Magyarhangok 2013, Verstörténés antológia 2013, Traumaantológia 2013. International antologie: Solitude Art Yearbook, Stuttgart (2014)

Countless publications and presentations of poems, visual art, video, music…

More info about artist:
www.tothkinga.blogspot.de 
tothkinahegyfalu.blogspot.de 
http://www.akademie-solitude.de/en/fellowship/fellows/kinga-toth~pe3611/