...............................................

Výstava Ideální Havířov
(17.4. - 30.5. 2015)


Výstava byla zahájena vernisáží a je k vidění v knihovně Havířov na ulice Šrámkova do konce května. Na panelech si můžou návštěvníci prohlédnout práce studentů architektury, kteří řešili využití hotelu Merkur, prostory a urbanistické vazby sídliště Podlesí, vlakové nádraží jeho oživení a propojení se Šumbarkem a s centrem města. Návrhy studentů jsou podnětnými nápady. Vzhledem k tomu, že jednotlivé řešené lokality mají různé vlastníky, chápeme řešení jako začátek dialogu mezi veřejností, odborníky a vedením města. 

Pořadatel je z.s. Důl architektury s podporou Visegradskeho fondu EU.
Po ukončení výstavy budou studentské práce vystaveny na webových stránkách. 

Vernisáž výstavy Ideální Havířov
(17.4. 2015)


Představení výsledků workshopu Ideální Havířov studentů architektury ze zemí Visegradské čtyřky se uskuteční v prostorách Městské knihovny Havířov na ul. Šrámkova dne 17. dubna 2015 od 17 hod.
Studenti během týdenního workshopu listopadu roku 2014 řešili problémové místa Havířova. Na vernisáži a na navazující výstavě, která bude v prostorách knihovny k vidění pro veřejnost zdarma až do konce května, si můžete tyto práce prohlédnout. Po vernisáži bude následovat přednáška Ing. arch. Adama Guzdeka o architektuře města Havířova.

........................................................................Workshop pro studenty architektury

(3.- 9.11.2014)


A one week workshop for students of architecture is going to take a place at the train station in Havířov, Czech Republic. This event is part of a larger project “Havířov contemporary” focused on cooperation between students and artists from V4 countries. Four students from each V4 country – Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary can participate in this workshop.

Topic: Ideal Havířov
Specification of the workshop is determined by urban typology of the town – major axis, around which extends a city and which includes not only buildings with services and accomodation, public spaces but is also main traffic artery of the city. This street is the backbone of the city. 
Havířov is youngest town in Czech republic in 1955. It was built up in North-east of Czech Republic on top of several villages with significant Polish populations, as a lodging town for workers in local coal mines. Nowadays it has about 77 000 inhabitants. The majority of the population of Havířov immigrated from other parts of Czechoslovakia, many of them from Slovakia, as migrant workers, thus substantially altering the ethnic and social structure of the area.
 
Practical arrangements:
Students will spend one week in Havířov. Project covers travel expenses and accommodation costs.
First day – lectures about the topic (at the train station), commented sightseeing of the town.
For rest of workshop, students will be divided to 4 groups. Each group will work separately on selected topic (train station, town center, main road and complex of hotel Merkur).
Last day will be focused on public presentation of output of the workshop in the building of train station – students will prepare slideshow with comments.
Later outputs will be printed and will be part of exhibition, that will be showed at the train station.
 
Applications:
If You are interested in taking part in this workshop, please send Your portfolio on email dularchitekturyzs@gmail.com to 24.10.2014. Include also few senteces describing Your expectations from the workshop and do not forget to put there Your contact details.


........................................................................

  
Navštivte nejmladší město České republiky a zúčastněte se architektonicko-urbanistického workshopu na téma Ideální Havířov. Workshop probíhá v rámci projektu Havířov contemporary, který je založen na spolupráci studentů a umělců ze zemí Visegrádské čtyřky. Architektonického workshopu se budou účastnit 4 studenti z Česka, ze Slovenska, z Polska a Maďarska. 

Oblast řešení vychází z hlavního urbanistického rozložení města, tedy z jeho hlavní osy, páteřní  dopravní tepny, kolem které se město rozprostírá.


Co se bude řešit?
1.  Železniční nádraží
2.  Centrum města
3.  Hlavní třída
4.  Hotel Merkur

Jak to bude probíhat?
Před započetím práce budete seznámení s městem formou komentovaných prohlídek a přednášek lektorů. Po té budete rozděleni do čtyř skupin (ve skupině bude z každé země jeden účastník) a bude vám přiděleno jedno 
z řešených míst.
Poslední den budete prezentovat výsledky Vaši práce. Práce budou posléze vytištěny a vystaveny 
v odbavovací hale železničního nádraží.

Jak se k nám dostanete?
Studenti budou mít zajištěno bezplatné ubytování a dopravu do Havířova.

Co proto musíte udělat?
Přihlásit se emailem na dularchitekturyzs@gmail.com a poslat své portfolio dosavadní práce v elektronické podobě. To vše musíte stihnout do 24. října 2014. Napište nám také krátký text, co od workshopu v Havířově očekáváte. A nezapomeňte uvést kontakt také na Vás!

Budeme se těšit na setkání s Vámi.