Painted Havirov

Díky finanční podpoře Mezinárodního visegrádského fondu se bude ve dnech 12.-20.3.2016 konat v Havířově mezinárodní workshop studentů malby z Česka, Polska, Slovenska a Maďarska. Studenti budou pod vedením malíře a doktoranda ASP ve Warszawě Igora Przybyskiého tvořit díla inspirovaná městem Havířov. Vybraná díla, jež vzniknou na workshopu si budete moci prohlédnout v rámci výstavy, která bude zahájena 19.3. v 17.00 v KD Radost.
Partnery projektu jsou: Ostravská univerzita, ASP ve Warszawě, VŠVU v Bratislavě a MKE v Budapešti. Výstava je organizovaná ve spolupráci s MKS Havířov

Thanks to financial support from International Visegrad Fund we can host in Havířov 20 students of painting from Visegrad countries at international workshop "Painted Havirov" from 12.-20.3.2016. During wokrshop conducted by Igor Przybylski from ASP Warsaw, students will create works inspired by Havirov. You can see selected works at exhibition, that will be opened at Saturday 19th March at 17.00 in KD Radost.
Partners of the project are: Ostrava University, ASP Warsaw, VŠVU Bratislava and MKE Budapest. Exhibition is organised in cooperation with MKS Havirov.