zbourat, ubourat nebo nebourat?

Jednou z možných variant zachování stávající budovy havířovského nádraží je minimalizování nepotřebných (dnes prázdných) prostor. Uvažuje se tedy o ubourání architektonicky bezcenného východního křídla, kde byl umístěn stravovací provoz (restaurace, buffet) a železničářské ubytovny v západním křídle. Je možné ale takto přistupovat k objektu, který byl komponován jako celek? Perlou nádraží je převýšená odbavovací hala, ale to neznamená, že postranní křídla nemají žádnou estetickou funkci a jsou zbytečná. Omyl! Vytvářejí kubickou kompozicí, která graduje v sousedním výškovém bytovém domě. 

Pojďme se tedy podívat na možné varianty:Stávající čelní pohled na nádraží (autor: Josef Hrejsemnou). Asymetricky umístěna odbavovací hala je doplněna kratším východním křídlem a delším západním. To opět asymetricky vyvažuje kolmo posazený hranol železničářské ubytovny. Stejnou hříčku můžeme najít i na samotném průčelí haly - expresívní markýza je vyvážená plošně pojatými hodinami. Této horizontální kompozicí hranolů dominuje sousední výškový bytový dům. 

Varianta s ubouraným východním křídlem stravovacích provozů. Ještě přívětivé řešení, ale už ne dokonalé.

Varianta s ubouranou železničářskou ubytovnou západního křídla. Taktéž ještě přívětivé řešení, ale už ne dokonalé.

Varianta s ubouranou železničářskou ubytovnou západního křídla a s ubouraným východním křídlem stravovacích provozů. Celková hmota působí nevyváženě - přepadává na pravou stranu.

Varianta bez postranních křídel. Samotná odbavovací budova nemá k ničemu vztah a působí mohutně.

Varianta vybrána Českými dráhami pro vytvoření dopravního terminálu. Zcela chybí cenná odbavovací hala. Tato část západního křídla se má po úpravách dispozic a fasád má stát nádražím 80 tisícového města.Adam Guzdek, říjen 2013